Jeg har spurt forskjellige terapeuter/representanter for de forskjellige behandlingsmetodene om de kan skrive om "sin" metode. Først ute er Aud
Steinsbekk fra senter mot incest, Sør-Trøndelag. Flere vil bli lagt inn etterhvert.

Hva er psykodrama?
Psykodrama er en gruppeterapimetode som ble utviklet av Moreno, en psykiater
fra Østerrike på 1920-tallet. Nå arbeides det etter denne metoden over hele
verden.
Psykodrama betyr "sjel i handling". Målet er å gi uttrykk for følelsesmessige konflikter slik at ressurser blir frigjort. I gruppen deler vi våre erfaringer og opplever at våre problem ikke er så spesielle som vi trodde. Det er ikke fordi "jeg er håpløs at jeg har disse vanskene", andre strever jo med tilsvarende problem. Kan det være at jeg reagerer normalt på noe sykt som ble påført meg i barndommen? Å delta på psykodramakurs betyr hardt konsentrert arbeid i to et halvt døgn. Alle deltakerne ligger over på kursstedet. Slik får du ro rundt din prosess, og brukerne får delt sin spisskompetanse med hverandre. Gruppene består av 8 - 12 deltakere, og det er alltid to gruppeledere med. I starten av kurset legges det vekt på å skape en gruppe av alle enkeltindividene. Mange synes det er utenkelig å ta opp personlige tema i ei gruppe. Men erfaringene vidser at det faktisk kan være lettere. Når vi er mange kan vi ta tyngre løft.

Det kan synes som om det er spesielt fruktbart for incestutsatte å arbeide i gruppe. Overgrep skjer som oftest i enerom, og det kan derfor være tryggere å være i en gruppe med flere incestutsatte enn å snakke med en hjelper i et rom. Opplevelsene til den incestutsatte har vært hemmeligholdt med stor kraft. Å snakke ut om mørke barndomsminner i ei gruppe er virkelig å sprenge tabuet om hemmeligholdelse. Du får "vitner" til det som skjedde. Det er en menneskerett å få snakke om sin virkelighet!

På kursene gir vi tilbud om ulike øvelser som skal hjelpe oss til å lytte til oss selv. Hvis du ikke ønsker å delta på en øvelse, er det helt greit, men du må være i rommet. Det er du som bestemmer hvor mye/lite du vil dele. Noen, to - tre stykker, kan få et psykodrama. Det betyr at en i gruppa får sette i scene sitt tema. I stedet for å snakke om det setter vi opp situasjonene på gulvet. Det er det temaet som de fleste i gruppa er opptatt av, som velges. Gruppedeltakerne deler etterpå hvordan dette temaet berørte dem.

For mange incestutsatte er det kjempeskummelt å kjenne på sine følelser. På disse kursene er det nettopp det vi gjør. Det store er at vi gang på gang får erfare at det er mulig å gå inn i smertefulle opplevelser, og så gå ut av dem igjen. Når du tør å gå inn i smerten kan du også ta i mot gleden. Gråt og latter kommer fra samme kilde! På kursene får du både trimmet gråtemuskelen og lattermuskelen din. Fleksibilitet er et mål for oss. Det er en tid for glede og en for sorg. Du blir ikke permanent hengende fast i smerten fordi om du erkjenner at den er der. Det er når du underkjenner egne følelser at de holder deg fast.

Når du har meldt deg på et psykodramkurs forplikter du deg på å være tilstede i gruppen hele tiden, men du velger selv hva du vil delta på. Du må ha evnen til å fortelle litt om deg selv og kunne lytte til andre for å være med, men ellers kreves det ingen forhåndskunnskaper. Psykodrama er en sterk metode, men etter min vurdering er den spesielt godt egnet til å bearbeide seinskader etter seksuelle overgrep. Jeg har 12 års erfaring fra dette arbeidet, og brukernes tilbakemeldinger gjør at jeg fortsetter å jobbe som indre renovasjonsarbeider. Det er ikke ditt søppel vi arbeider med, men det er ditt ansvar som voksen å kvitte deg med det søppelet andre har påført deg. Som barn var du fri for ansvar for overgrepene. Men nå blir det din jobb å bearbeide seinskadene. Velkommen til psykodramakurs. Kanskje er dette noe som kan være et bidrag i din helingsprosess.

Er du interessert i kurs kan du ta kontakt med Senter mot incest, Trondheim
Psykodramainstitutt eller Norsk Psykodramainstutt.


Anbefal denne siden til en venn
Ditt navn:

Din e-post:

Din venns e-post:

Kommentar:
Motta kopi?
  Design: Rebeldesign
Webmaster: Piaa Solem Hoel