AKTUELT
Hvorfor faen heller
Nyheter
Artikler
NETTBUTIKK
Foredrag
Presseskriv
I medienes søkelys

ARRANGEMENTER
10. oktober 2006
Sponsorer 2006
13. oktober, 2005
Sponsorer, 2005
8. oktober 2004
Sponsorer, 2004
8. oktober 2003
Sponsorer, 2003

FRA LESERNE
Legg ut hemmeligheten
Spørsmål og Svar
Støtteerklæringer
Dikt
Gjestebok

DIVERSE
Kontakt oss
Avdelingskontorer
Nyttige linker
Kurs/Aktiviteter
Monicas Minnepris

TRENGER DU HJELP?
Hvem kan jeg kontakte?

SSOI
Stiftelsen mot seksuelle overgrep og incest


PROSJEKTBESKRIVELSE

Bakgrunn
Nettstedet
www.faenheller.no er igangsatt og utarbeidet av May Lise Hoel. Prosjektet har som mål å sette søkelyset på incest og seksuelle overgrep mot barn. Prosjektes hovedstrategi er å sette temaet på dagsorden, bryte tausheten, snakke om problemet fremfor å tie det i hjel. All aktivitet, seminarer og konserter med mere, skal bidra til å gi økt kunnskap om et tema de færreste liker å snakke om.

Situasjon
Daglig utsettes barn og unge for seksuelle overgrep. Mange blir ødelagt for livet. Dette er fakta vi verken kan eller vil leve med, og opplevelser de utsatte ikke kan bære alene. Statistikk og dokumentasjon viser at barn og ungdom som blir utsatt for seksuelle overgrep får skader som forfølger dem resten av livet. Selvfølelsen minsker drastisk, man føler skyld og skam. Alkohol- og narkotikamisbruk kan bli utveien for mange. Hos andre slår fysiske og psykiske plager for alvor til når de er godt voksne.

Statistikk:
5-10 % av alle gutter.
10-20% av alle jenter er seksuelt misbrukt.
Tallene er hentet fra Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn.

Hvem har vært utsatt for seksuelle overgrep?
Jo, det er blant annet noen usynlige mennesker som kaller seg brukere på Senter mot Incest. De uten ansikt. Hvordan kan vi få endret dette tabuet når ihvertfall ikke vi tør snakke om det? Det må være mulig å snakke om seksuelle overgrep uten at noen skal ha krav på å vite: "Hvem var det som gjorde det?" og "Hva var det som skjedde?"

Målsetting
Faen Hellers målsetting er todelt: Det ene er å synliggjøre seksuelle overgrep/incest ute i samfunnet. Det andre er å aktivisere/rehabilitere mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep. For å oppnå en holdningsendring starter vi med oss selv. Vi vil bli synlige!

Målgruppen
Målgruppen er alle som møter barn og unge som er i faresonen eller blir misbrukt, voksne som ble seksuelt misbrukt som barn, alle yrkesgrupper innen undervisning, helse- og sosialomsorg, politi og rettsapparat. Alle som kommer i kontakt med mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Og sist men ikke minst; barn og unge. Temaet skal ikke være usynlig, vi ønsker at alle barn og unge skal styrkes til å snakke om det før det skjer. Vi skal gjøre det til et åpent tema.

Hva omfatter prosjektet
Alle aktiviteter som kan skape økt oppmerksomhet i det offentlige rom/økt åpenhet i den private sfære, fra utleggelsen av websiden
www.faenheller.no 20. januar 2003 og frem mor de årlige arrangementene. Alle de som føler et engasjement mot seksuelle overgrep skal få bidra.

En dag om incest
Seminaret, som skal arrangeres hvert tredje år, er en opplysnings- og kultuhappening som skal øke bevisstheten rundt seksuelle overgrep og incest. Alle lykter skal være rettet mot "kunnskapen ingen vil ha"! Seminaret har som hovedmålsetting å gi kunnskap slik at barn og unge tør å bryte tausheten,
i tillegg til å skape trygghet for den misbrukte, belyse symptomene og informere om de misbruktes rettigheter. Ansvaret og skylden må tas fra barna og plasseres der den hører hjemme. 

Støttekonsert
Støttekonserten, som arrangeres hver høst, skal være en oppreisningskonsert for alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Vi ønsker å spre budskapet om at det er krefter som kjemper for at seksuelle overgrep ikke skal skje. Og vi håper det kan ha forebyggende effekt. Det er ikke overgriperens virkelighet som teller, men de utsattes. Dette er en musikalsk dugnad der vi samles mot et felles mål. 

Kommunikasjon og tilgjengelighet
Nettstedet
www.faenheller.no inneholder alle fakta om prosjektet. Her kan alle hente informasjon, dele historier med hverandre og gi sine støtteerklæringer. Mange besøker siden daglig og de besøkende kommer både fra Norge og andre land. T-skjorter selges aktivt både fra nettstedet og fra poster rundt omkring i Trondheim, og på diverse festivaler. Dette arbeidet er viktig fordi det har en viss rehabiliterende effekt for enkeltmennesker og gjør oss synlige. Brukere ved SMI og mennesker tilknyttet www.faenheller.no holder foredrag på skoler etc.


Kontaktperson: May Lise Hoel
Mobil 99 01 01 30
[email protected]
www.faenheller.no

NYHETER

10.06.2007:
Liv og latter!

6.06.2007:
Husk, husk!!

19.05.2007:
Billettene lagt ut!

5.05.2007:
Facebook!

26.04.2007:
Dato for høstens happening!

14.10.2006:
Kari mottok Hedersrosen!

14.10.2006:
Velkommen vi sier til deg!

13.10.2006:
Norge rundt!

13.10.2006:
Prisen gikk til Aud!