Kunnskapen ingen vil ha


I familier der seksuelle overgrep skjer ­ er det en stor "motvilje"mot at
misbruket skal bli avdekket. Den utsatte selv vil helst gjemme og glemme,
og ønsker seg bort til en annen virkelighet. Mamma og pappa kan ikke tro det
er sant. Besteforeldre og resten av familen har kanskje vært inne på tanken
­ men skyver den fra seg. Ingen vil tro at sånt skjer I deres egen familie.
Læreren, helsesøsteren, legen ­ alle vet at "noe er det", men hva gjør man?

Det er vanskelig å vite hva man skal foreta seg. Og det er lett å trå feil.
Vi tror ikke at et seminar kan endre på alt. Men gjennom å spre kunnskap om
seksuelle overgrep tror vi at vi som medmennesker kan stille opp på en annen
måte for hverandre. Det vil være lettere for barn og unge å ta kontakt med
lærere, helsesøstre, leger og personer som står utenfor familien. Fordi
skammen I familen er så stor, er det nødvendig at de andre vet hvordan de
kan hjelpe til.