Personopplysninger på Faenheller.no

Denne informasjonen redegjør for Faen Hellers behandling av personopplysninger som registreres via www.faenheller.no med undersider. Informasjonen gitt her er veiledende og er ikke en juridisk bindende erklæring. Faen Heller vil søke å etterfølge disse regler for behandling av personopplysninger i den grad det er praktisk og teknisk mulig.

Faenheller.no
Faen Heller vil innhente vanlig besøksstatistikk for Faenheller.no. Dette er statistikk som genereres automatisk over besøkendes IP-adresser, hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Statistikken gir vanligvis ikke informasjon som kan knyttes til den enkelte besøkende. Opplysningene benyttes for å videreutvikle sidene, og for å ivareta sikkerhet.

Det er frivillig å oppgi personlige opplysninger på Faenheller.no. Det er kun påkrevet å oppgi slik informasjon i tilfeller hvor vi bistår deg i en direkte henvendelse slik som en varebestilling. Ingen personlig informasjon eller annen data om ditt besøk på Faenheller.no vil bli videresolgt eller gjort tilgjenglig for uvedkommende. Du er selv ansvarlig for opplysninger du offentliggjør på Faenheller.no, Faen Heller vil allikevel forbeholde seg retten til å redigere eller slette slike opplysninger.

Bruk av informasjonskapsler
Faen Heller lagrer informasjonskapsler i din nettleser hver gang du besøker Faen Heller eller handler i vår nettbutikk. Dette er kun tekniske data som hjelper vår server med å skille besøkende fra hverandre. Unntaket er når du velger å benytte skjema eller nettbutikk. Data oppgitt i slike tilfeller vil bli lagret på Faen Hellers server for å behandle din henvendelse. Selve informasjonskapselen vil kun bestå av unike nøkler i din nettleser for å sammenholde de oppgitte data. Disse nøklene vil bli slettet etter endt besøk på siden.

Du kan fortsatt bruke Faenheller.no selv om du blokkerer for informasjonskapsler. Du vil dog ikke kunne benytte vår nettbutikk som er avhengig av slike kapsler for å fungere.

Særskilt om netthandel
All aktivitet på Faen Hellers nettbutikk blir loggført for å hindre svindel og for å forbedre funksjonalitet. Slik loggføring foregår på ulike nivå, og innebærer at all informasjon du oppgir i form av bestilte varer og leveringsopplysninger vil bli lagret og gjennomgått på Faen Hellers server. Utover dette vil også din IP-adresse bli brukt.

Faen Heller benytter en ekstern leverandør, Samport Payment Services AB ("Samport") for å tilby sikker betaling med kredittkort. Informasjon i forbindelse med selve korttransaksjonen vil foregå på en ekstern, sikker server over kryptert forbindelse. Faen Heller er forhindret fra innsyn i dine kortdetaljer. Samport vil dog lagre nødvendig informasjon for å kunne verifisere kjøpet mot din bank. Samport har egne retningslinjer for personopplysninger.

Særskilt om diskusjonsforum
Faen Heller har et eget diskusjonsforum som er åpent for allmennheten. Egne regler gjelder. For å delta i forumet er det påkrevet at man oppgir en gyldig e-postadresse for å autentisere din registrering. Denne vil bli lagret på vår webserver sammen med teknisk informasjon om din registrering, på lik linje med annen besøksstatistikk. All informasjon om din person er frivillig å oppgi. Faen Heller bærer intet ansvar for de opplysninger som brukere av Faen Hellers diskusjonsforum selv måtte ønske å registrere. Det oppfordres til generell aktsomhet i omgang med egne og andres personopplysninger.

Publisering av innsendte data
Faen Heller tar imot mange spørsmål fra brukere av vår webside. Spørsmålene og svarene fra Faen Heller vil kunne bli lagt ut på Faenheller.no forutsatt samtykke fra deg, dersom vi mener problemstillingen er av allmenn interesse. Spørsmålene fra brukerne vil i så fall anonymiseres før de legges ut på Faenheller.no.

Lenker til andre nettsteder
På Faen Hellers internettsider har vi lenker til andre organisasjoner og virksomheter.  Vi gjør oppmerksom på at Faen Hellers retningslinjer for personvern ikke omfatter disse nettstedene.  Når du besøker disse nettstedene må du forholde deg til retningslinjene som gjelder for aktuelle nettstedet.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte Faen Heller direkte. Vi vil være behjelpelige med å

Skriv ut denne siden

Siste diskusjoner i
Faen Heller-forumet

Nyhetsbrev fra Faen Heller

Meld deg på for å motta vårt nyhetsbrev