Faen Heller har nå fått ny og oppdatert nettbutikk!
Visa og Mastercard

Opphavsrett

All informasjon på www.faenheller.no og tilhørende sider er beskyttet under lov om opphavsrett.

Brukere kan kopiere skriftlig materiell til personlig bruk eller i lære- eller informasjonsøyemed med mindre annet er nærmere angitt. Ved bruk av skriftlig materiale skal kilde oppgis. Kommersiell utnyttelse eller bruk av materiale fra Faen Heller/Stiftelsen mot seksuelle overgrep og incest ("SSOI") er ikke tillatt.

Det er allikevel ikke tillatt å kopiere eller på annet vis mangfoldingjøre informasjon/annet materiale fra Faen Heller-forumet. Enhver bruk eller offentliggjøring av materiale fra Faenheller.no som er egnet til å identifisere brukerne av dette nettstedet er strengt forbudt.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel. Rettighetene til Faen Heller og informasjon tilknyttet dette nettstedet tilhører Stiftelsen mot seksuelle overgrep og incest, Bergsbakken 21, 7051 Trondheim. Alle henvendelser vedrørende rettigheter skal rettes dit.

Faen Heller tar intet ansvar for innhold på eksterne lenker.

Skriv ut denne siden

Brukere på forumet nå

Uregistrerte besøkende: 1
Registrerte brukere pålogget: 0
Facebook  Flickr