Faen Heller har nå fått ny og oppdatert nettbutikk!
Visa og Mastercard

Undervisning og formidling

Faen Heller har tidligere ikke selv holdt eksterne foredrag, men etter et økende forespørsler har vi nå utarbeidet egne kurs og informasjonsforedrag som flere av våre brukere er med på. Disse kursene og fordragene har vi nå reist til flere steder av landet med, og holdt både for ungdom, lærere, helsearbeidere og andre offentlige instanser.

Våre foredrag tar utgangspunkt i den overgrepsutsattes perspektiv og er til for å informere og syneliggjøre et problem som svært mange ikke har noe kunnskap om. Et overordnet budskap i alt Faen Heller gjør er å bryte tabuer: Problemene skal ikke ties ihjel, men snakkes ihjel!

Etter flere års jobb opplever vi idag stadig større etterspørsel om å delta på arrangementer og seminarer for å fortelle våre historier som overgrepsutsatte og om erfaringer fra hjelpeapparat m.m. Gledelig nok kommer det stadig flere forespørsler fra institusjoner som utdanner sykepleiere, lærere, m.v. Faen Hellers foredrag skal hjelpe deg til å forstå og ha innsikt i hva det vil si å være overgrepsutsatt. Manglende kunnskap gjør idag at altfor mange overgrepsutsatte ikke blir sett og gitt nødvendig hjelp og støtte.

Ønsker du mer mer informasjon om våre foredrag?
Ansvarlig for foredrag og seminarer er May Lise Hoel.
Ring telefon 99 01 01 30, eller

Skriv ut denne siden

Brukere på forumet nå

Uregistrerte besøkende: 1
Registrerte brukere pålogget: 0
Facebook  Flickr