Fakta og fagstoff

Mens det kun var registrert 900 politianmeldte saker om vold mot barn (0-14 år) i Norge i 2006, var det 8000 saker i Sverige. Dette omfatter ikke seksualisert vold.

Nedre strafferamme for voldtekt -også for seksuell omgang som innebærer samleie med barn under 14 år- er 2 år.

Dersom den seksuelle omgangen med barn under 14 år ikke omfatter samleie, eller voldtekten ikke anses som samleie, foreligger ingen minstestraff.

Mange voldtekter blir ikke anmeldt, og man dessuten må anslå at omlag 3 av 4 anmeldelser om voldtekt blir henlagt pga. bevisets stilling (Ot.prp.nr 28, 199-200).

9% av alle gutter og 19% av alle jenter utsettes for seksuelle overgrep før fylte 18 år (Sætre 1986: Tvang til seksualitet).

For overgripere hvor man har registrert mer enn et overgrep, varierer tilbakefall fra 10 - 21% (S. Mossige: Personer som har begått overgrep mot barn og deres rehabiliteringsmuligheter. Q-0866.1995).

KRIPOS har regnet ut at det finnes 40 000 pedofile i Norge (Gjengitt på TV2).

Forekomsten av gjentatte, alvorlige overgrep mot barn i Norden ligger på omkring 5%, noe som gjør at seksuellt misbruk av barn er et folkehelseproblem (Normann, Tambs og Magnus, "Seksuelle overgrep mot barn-et folkehelseproblem?" Nordisk Medicin, vol. 107. 12/92).

Undersøkelser har vist at opptil 50% av jenter med anoreksi/bulimi har vært utsatt for seksuelle overgrep, og at 50% av de siste års prostituerte og 45% av kvinnelige alkoholikere har vært utsatt for seksuelle overgrep (NOU 1991:13. Seksuelle overgrep mot barn- straff og erstatning. s.89).

90% av de kvinnelige prostituerte, og 100% av de mannlige prostituerte oppga at de hadde vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen (Uteseksjonen i Oslo kommune 1991).

76 - 86% av rusmisbrukere har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen (Undersøkelser gjort av Tyrilikollektivet).

56% av kvinner innlagt i psykiatriske sykehus har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen (Sosial og helsedep. 1990).

33 - 57% av voldtektsmenn og overgripere har selv vært misbrukt som barn, de fleste av disse er menn (NA Burgess AW. Sexual trauma in the life histories of rapists and child molesters 1979; 4; 10-6).

Skriv ut denne siden

Brukere på forumet nå

Uregistrerte besøkende: 1
Registrerte brukere pålogget: 0

Nyhetsbrev fra Faen Heller

Meld deg på for å motta vårt nyhetsbrev