Faen Heller! Det skal ikke få skje

Faen Heller er et nettsted og prosjekt startet i Trondheim av May Lise Hoel, hvis mål er å sette søkelyset på incest og seksuelle overgrep mot barn. Faen Heller tok ikke lenge etter lanseringen av nettsiden i januar 2003 skrittet videre og arrangerte sammen med flere av brukerne fra Senter mot incest i Trondheim det fagliget seminaret "En dag om incest" og påfølgende støttekonsert, den 8. oktober 2003.

Fra å være én persons kampsak har Faen Heller i dag vokst til å bli et landsdekkende nettverk av stadig flere frivillige personer som fremmer vårt budskap. Da Faen Heller kun baserer seg på frivillighet er vi avhengig av hver enkelt person som ønsker å støtte vår sak. Vår viktigste inntekstkilde har derfor blitt de etterhvert så kjente t-skjortene med vår logo - udyret. Disse sammen med mye godvilje fra bl.a. kjente artister fra hele landet har bidratt i umåtelig stor grad til å sette søkelys på vår sak.

Vår hovedkanal for å kommunisere budskapet er idag som det har vært fra starten, nettsiden Faenheller.no, men vi jobber også aktivt med å holde foredrag på ungdomsskoler, høgskoler, for offentlige etater, leger og annet helsepersonell, m.v. I tillegg arrangerer vi med jevne mellomrom egne seminarer hvor også fagpersoner fra ulike institusjoner er med å informere om temaet incest og seksuelle overgrep mot barn. Et tema som så altfor lenge har vært tiet ihjel. Vi håper derfor at vårt arbeid med foredrag og seminarer kan bidra til å øke kunnskapen om et fenomen som dessverre rammer så altfor mange av oss.

Utover det rent faglige har det også blitt en tradisjon å arrangere årlige støttekonserter. Gjennom konsertene håper vi å nå enda flere med vårt budskap, spesielt unge mennesker. På grunn av tabuer tier idag alt for mange om sin 'hemmelighet', derfor må tabuene brytes! Konserter med noen av landets beste og mest kjente artister har gjennom årene stilt opp for oss og hjulpet med å sette søkelyset på incest og seksuelle overgrep.

Gjennom våre aktiviteter håper vi å gi økt kunnskap om et tema som er et av de største tabuer. Ved å spre kunnskap og bevissthet til flest mulig, også de unge som faktisk blir og har blitt rammet håper vi at tabuet kan brytes. 5 - 10 % av alle gutter og 10 - 20 % av alle jenter er seksuelt misbrukte (Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn). En holdningsendring må til, tausheten må brytes!

Ta gjerne kontakt med oss!

Privatpersoner som har spørsmål relatert til organisasjonen kan du ta kontakt via vårt kontaktskjema. Ønsker du hjelp eller råd, eller kanskje du ønsker å hjelpe til i vårt arbeid? Ta da kontakt med kontaktpersonen nærmest der du bor. Mediaressurser o.l. finnes på en egen side med presseinformasjon.

Skriv ut denne siden

Brukere på forumet nå

Uregistrerte besøkende: 1
Registrerte brukere pålogget: 0

Nyhetsbrev fra Faen Heller

Meld deg på for å motta vårt nyhetsbrev