Ditt Faen Heller

Faenheller.no er en side for brukerne! På vår nye nettside ønsker vi i større grad enn tidligere å benytte oss av innhold fra brukerne selv. På denne siden vil vi derfor legge ut stoff som vi mottar fra leserne våre: Historier (hemmeligheter), dikt, hilsener, innlegg, m.m.

Vi har siden starten i 2003 mottatt mange sterke historier og henvendelser. Dette er skildringer av sterke menneskeskjebner som viser på en usminket måte hva det vil si å være utsatt for overgrep.

I motsetning til flere andre organisasjoner som opererer innenfor samme tematikk som Faen Heller, har vi valgt å gjøre alt åpent. Alle skal få mulighet til å lese og bidra. Spesielt viktig er dette for vår viktigste målgruppe, utsatt barn og ungdom. Derfor deltar Faen Heller i stadig nye fora som er åpne for unge. Vår Facebook-gruppe kom opp i cirka 10'000 registrerte på få uker: Jungeltelegrafen hjelper oss med å nå ut til stadig flere og vi selger flere skjorter enn noen gang.

Fremover kommer vi til å være enda mer offensiv i bruken av nye kommunikasjonskanaler og vi vil lansere nye prosjekter i tiden fremover ...

Skriv ut denne siden

Brukere på forumet nå

Uregistrerte besøkende: 2
Registrerte brukere pålogget: 0

Nyhetsbrev fra Faen Heller

Meld deg på for å motta vårt nyhetsbrev