Hvorfor Faen heller.


Faen heller retter søkelyset mot det skjulte seksuelle misbruket som foregår
I mange hjem. Vi ønsker å øke kommunikasjonen med barn og unge og styrke dem slik at det skal være mulig å stå frem mot seksuelle overgrep.

Tabuet må brytes. En holdningsendring må til. Det er ikke overgriperens virkelighet som teller, men barnas. Det er ikke normalt at voksne prøver å ha sex med barn.

Det er ikke barnas skam at dette skjer, men det er de voksnes skam.
Faen heller er et initiativ fra mange voksne mennesker som står sammen om
et felles ønske: Faen heller! det skal ikke få skje
!!