Støttesentre mot incest og seksuelle overgrep

Det finnes nå støttesentre i mot incest og seksuelle overgrep over hele Norge. Disse sentrene er for svært mange et første skritt på veien til å få hjelp med å håndtere det å være utsatt for et overgrep. Sentrene er lavterskeltilbud, og du kan ta direkte kontakt for å få hjelp, du trenger ingen henvisning.

På sentrene vil du få hjelp, og på de fleste steder tilbys det ulike former for terapi og støtte hvor hjelp til selvhjelp ofte er hovedmålet. Du vil få veiledning og råd i hvordan du kan komme deg videre. Tilbudene gjelder alle som er eller har vært utsatt seksuelle overgrep eller incest; både barn, kvinner og menn. Det finnes også hjelp til familie og pårørende. De fleste tilbudene er gratis.

Du finner det senteret som er nærmest der du bor ved å velge landsdel i menyen til venstre. Du kan også ringe landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, telefon 800 57 00, som drives av Senter mot incest i Vestfold.

Skriv ut denne siden

Nyhetsbrev fra Faen Heller

Meld deg på for å motta vårt nyhetsbrev