Juridisk og økonomisk bistand

Det kan være mange situasjoner man kan tenkes å ha behov for råd og bistand fra en profesjonell, uhildet person. De fleste vil få et direkte tilbud om advokathjelp når de er i kontakt med politiet. Vår erfaring er at overgrepsutsatte i stor grad også har behov for juridisk bistand også utenfor rettssalen, men mange vet lite om mulighetene og rettigetene som finnes. Typiske områder hvor man kan ha behov for bistand kan være trygde- og sosialkontor, sykehus (innleggelser, tvangsvedtak, etc.), voldsoffererstatning, barnevernsaker, i tillegg til en eventuelt straffessak mot overgriper og forberedelse til denne.

Gratis bistand til overgrepsutsatte

Mange vegrer seg for å søke juridisk råd på grunn av kostnadene, særlig når man i utgangspunktet er i en sårbar situasjon med lav inntekt/trygd. Alle kan heldigvis under visse omstendigheter innvilges rett til fri rettshjelp, det vil si at det offentlige påtar seg deler av eller hele kostnaden ved å få råd fra en advokat, både i og utenfor en rettsak (egenandeler kan forekomme). Normalt er det krav til inntekt o.l. for at noen skal få innvilget fri rettshjelp, og man må søke om dette til fylkesmannen der man bor. Dette er noe en advokat normalt tar seg av når du først tar kontakt. Advokatforeningen kan være behjelpelig med å anbefale en advokat som har nødvendig kompetanse og erfaring.

Visse områder er unntatt kravene til inntekt og formue for å få fri rettshjelp, deriblant bistand til personer utsatt for overgrep. Overgrepsutsatte har også rett til fri hjelp dersom de vurderer å anmelde forholdet, det vil si at man kan få fri rettshjelp hos en advokat før du i det hele tatt har levert noen anmeldelse av overgrepet.

Les mer om fri rettshjelp hos Advokatforeningen, Justisdepartementet, Norge.no

Anmeldelse og straffesak

Det er for de fleste en svært tung avgjørelse å anmelde et seksuelt overgrep, særlig når det har blitt begått i ung alder av noen som du stolte på eller kjente. Ofte finner man ikke krefter og mot til å anmelde saken før etter mange år, og da har kanskje saken rukket å bli foreldet. Det er allikevel svært viktig for mange å anmelde overgriperen som en del av sin egen bearbeidelse og ikke minst for å plassere skyld. Når du er klar for et slikt skritt kan du ta kontakt med en advokat som vil bistå deg (du vil få fri rettshjelp) og forberede deg på saksgangen. Kontoret for voldsoffererstatning har laget en brosjyre som forklarer saksgangen. Det er alltid viktig å anmelde forholdet til politiet så snart som mulig.

Erstatning til deg som er offer

Mange overgrepsutsatte har ingen person(er) som kan stilles til ansvar for den ugjerningen de ble utsatt for, ofte fordi saken er foreldet, blitt henlagt av politiet eller lignende. Ofte når noen faktisk blir stilt til ansvar har vedkommende ikke mulighet til å gi erstatning i form av økonomisk oppreisning. Staten gir økonomisk erstatning (voldsoffererstatning) til ofre "utsatt for en straffbar handling som har preg av vold eller tvang, og blitt påført en personskade som følge av dette". Dette inkluderer også incest og andre overgrep, som sidestilles med voldshandling.

Kriteriene for slik erstatning er ganske strenge, og krever blant annet at du anmelder forholdet til politiet så snart du har hatt mulighet til det og du må ha blitt påført en såkalt "personskade". Men det menes både fysiske og psykiske skader, også skader som har oppstått i etterkant. Anmeldelsen skal helst gis umiddelbart (innen en uke), men dette kan fravikes dersom du er i et avhengighetsforhold til gjerningspersonen (f.eks. et incestuøst forhold). En advokat kan være behjelpelig med å finne ut om du har krav på voldsoffererstatning fra staten. Øvre beløp for slik erstatning er i dag cirka 1,3 millioner (20 x Grunnbeløpet) for forhold begått etter 1. juli 2001. Før denne datoen er maksbeløpet mellom 150 000 og 200 000.

Les mer om voldsoffererstatning hos Kontoret for voldsoffererstatning

Trenger du råd eller noen å snakke med

Da finnes det flere muligheter. Du kan f.eks. ringe Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, grønt nummer 800 57 00, som drives av Senter mot incest i Vestfold. Du kan også kontakte ditt lokale senter mot incest, eller . De fleste hos oss har vært gjennom disse probleme på ulike måter selv.

Aktuelle linker

Skriv ut denne siden

Nyhetsbrev fra Faen Heller

Meld deg på for å motta vårt nyhetsbrev