Faen Heller forum

Diskusjonsforum for Faenheller.no med fokus på incest og seksuelle overgrep mot barn

Du er ikke logget inn.

Forum-regler

Du må godta det følgende for å kunne registrere

Faen Hellers diskusjonsforum gjøres tilgjenglig under forutsetning at du registrer deg og dermed godkjenner våre retningslinjer for bruk uten begrensninger.

Registrering betinger gyldig e-postadresse for å kunne motta passord. Du må også benytte et unikt brukernavn som knyttes til dine innlegg i forumet. Det er frivillig å oppgi identifisérbar informasjon som navn, adresse, m.v. Din e-postadresse vil også kun være tilgjengelig for moderatorer og administrator. Enkelte kategorier kan åpnes for innlegg uten registrering. Disse retningslinjene gjelder også for slike innlegg.

1.  Du er personlig ansvarlig for innholdet i debattinnleggene du publiserer. Faen Heller kan ikke holdes ansvarlig av tredjepart som følge av innholdet i brukernes innlegg. Vi forbeholder oss retten til å slette innlegg som er i strid med retningslinjene.

2. Det er forbudt å benytte forumet til å publisere materiale som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte er i strid med norsk lov.

3. Gjentatte posteringer av samme innlegg ("spamming"), forsøk på å sabotere eller på annet vis ødelegge debatten er ikke tillatt.

4. For at forumet skal vært mest mulig tilgjenglig for alle brukere må innlegg i den grad det er mulig være skrevet på norsk, eventuelt engelsk. Vi oppfordrer til å unngå bruk av såkalt "SMS-språk" eller andre språkformer som begrenser forumets lesbar- og tilgjengelighet.

5. Medlemskap i forumet er knyttet til deg som privatperson og forutsetter at medlemskapet brukes på en ikke-kommersiell måte. Reklame, verving, salg av produkter og lignende er ikke tillatt.

6. Det er ikke tillatt å offentliggjøre personlig identifiserbar informasjon om personer som du tror eller mener har gjort seg skyldig i overgrep eller andre lovbrudd. Slik offentliggjøring uten rettskraftig dom vil kunne medføre at Faen Heller holdes rettslig ansvarlig. Har du slik informasjon om noen personer oppfordres du til å melde dette til politiet eller andre myndigheter.

7. Faen Heller forbeholder seg retten til uten godtgjørelse å bruke å bruke og/eller redigere ditt innlegg i andre medium.

Alle innlegg som bryter med retningslinjene vil bli slettet uten videre varsel. Gjentatte brudd på retningslinjene vil kunne medføre permanent utestengelse fra forumet.

Ver. 1.2.1 (02.09.07)

Forum-bunn

Powered by PunBB
© Copyright 2002-2005 Rickard Andersson