Monica Meland Wisløffs Minnepris

Etter at Monica Meland Wisløff valgte å avslutte livet våren 2005, mottok Faen Heller en gave til bruk i arbeidet med å sette søkelyset på incest og seksuelle overgrep. Faen Heller besluttet å opprette en minnepris som skal gå til personer som gjør en stor innsats i arbeidet mot seksuelle overgrep og incest. Dette til minne om Monica Meland Wisløff som også var aktiv i dette arbeidet gjennom Faen Heller. Prisen vil ikke bli utdelt årlig.

Skriv ut denne siden

Nyhetsbrev fra Faen Heller

Meld deg på for å motta vårt nyhetsbrev