8.oktober 2004. Her er endelig bildene fra seminar og konsert!

-Så kan vi som var der mimre, og de som ikke var der se hva de gikk glipp av. For det var et fantastisk arrangement!

 

(Foto: Simon Skreddernes)

Ordfører Rita Ottervik åpnet seminaret 8. oktober - en sannhet - å leve med? 2004

(foto: Simon Skreddernes)

En strålende konfransier, Ann Kristin Liestøl.

(foto: Simon Skreddernes)

Barneombud Reidar Hjermann holdt foredrag.-Fra kraftløshet til løsningskraft

 

[foto: Simon Skreddernes)

Anna Luise Kirkengen med sitt foredrag - Logikken mellom overgrepet, tilpasningen, kroppen og sykdommen.” Kirkengen har medisinsk doktorgrad på senskader for helse etter seksuelle overgrep i barndommen.

 

(foto: Simon Skreddernes)

Gunnhild Sundli var tilstede under seminaret og sang bl.a "Bansull". Hennes opptreden skapte en nær og fin atmosfære.-Ikke fritt for at noen ble rørt.

 
(foto. Simon Skreddernes)

Marianne Jensen er fysioterapeut og holdte foredrag om å kjenne sin egen kropp. -"I min kropp"

(foto. Simon Skreddernes)

Turid Kavli er psykolog og har bred erfaring fra arbeid med seksuelle overgrepsutsatte,Hun holdt foredraget "Å ta tilbake sitt eget liv" og hennes foredrag ble kjørt parallelt med Fysioterapeut Marianne Jensen.

(foto: Simon Skreddernes)

Uten mat og drikke, duger helten ikke. Et kjent ordtak som er helt på sin plass, spesielt på en krevende dag som 8.oktober.

(foto: Simon Skreddernes)

Gateprest og daglig leder i Kirkens Bymisjon, Trondheim. Dag Aakre holdt foredraget "Jeg er annerledes". Her ble det også en del diskusjoner.


[foto. Simon Skreddernes)

"Å møte veggen... og finne døra." Møtet mellom incestutsatte og møtet mellom incestutsatt og fagperson. Aud Steinsbekk er faglig veileder på senter mot incest i Trondheim, psykodramaterapeut og grunnlegger av Senter mot Incest i Sør- og Nord-Trøndelag. Dette foredraget ble kjørt parallelt.

 

(foto: Simon Skreddernes)

Rita Berntsen med "Min historie"
Foredragsholder og sentral på utstillingen.

(foto: Simon Skreddernes)

Kunstutstillingen var stor og var av flere kunstnere. veggene var dekket av bilder.Her er noen av Rita Berntsens bilder.

Kommentarer av Trine F. Grande.