Saken for viktig til å bry seg om navnet.Det som imponerer meg aller mest med «Faen Heller» er at det er de utsatte selv som har tatt tak, sier styremedlem Rune Bratseth.

Det er veldig mange som har ytret seg positivt om «Faen heller», også kjente personer med sentrale maktposisjoner lokalt og nasjonalt. Norges høyest anerkjente fotballspiller gjennom alle tider og nåværende sportsdirektør i Rosenborg er en av de som ikke bare har vært positiv til «Faen heller» - men som selv gjør en innsats. Og det til tross for at mange av oss ville tro at selve navnet «Faen heller» ikke hadde umiddelbar appell hos den aktivt kristne Bratseth.
Rune Bratseth var vårt førstevalg da vi tenkte på medlemmer i det første styret i den nybakte stifetelsen «Faen heller» i 2003.
Bratseth ble forespurt etter 8.oktober-arrangementet i fjor, og trengte ikke lang betenkningstid før han sa ja til å være med i styret for stiftelsen. Han hadde kjente som hadde vært på arrangementet, og visste det var seriøst - og han ble grepet av at initiativtakerne selv var direkte berørte og på denne måten tok ansvar for å jobbe med egne opplevelser
- Klart jeg måtte takke ja, sier sportsdirektøren i RBK.
- Hva bidrar du med i  «Faen heller»?
- Jeg sa klart fra i utgangspunktet at jeg er en travel mann, og jeg har ikke sjanser til å følge opp spesielt mye av det praktiske arbeidet fra dag til dag. Men jeg kan være med og passe på at det er ordentlige rammer rundt organisasjonen, at det økonomiske står støtt. Slike ting. Dessuten er jeg ikke dummere enn at jeg skjønner at å ha en en såpass kjent person som meg med på laget kan fungere som en døråpner for «Faen heller» overfor andre potensielle støttespillere.

- Men selve navnet da, var ikke det en kompliserende faktor i forhold til en profilert personlig kristen?
- Det er ikke det navnet jeg selv ville ha foreslått, for å si det sånn,
ler Bratseth. - Men saken er alt for viktig til at jeg vil bruke energi på å diskutere navnet. Og jeg skjønner godt logikken bak navnevalget. Det er et uttrykk for «Nå er det nok. Nå reiser vi oss. Vi akter ikke å bli sittende igjen med skammen. » og det er jo nettopp denne holdningen som er den aller største kvaliteten i «Faen heller», sier Rune Bratseth.

Av Ole Jacob Hoel, 04.10.04.