KURS

Kunnskap - kommunikasjon - motivasjon - økt trygghet - presentasjonsteknikk
Det at vi har vært utsatt for seksuelle overgrep er en kjennsgjerning. Det tar både tid og krefter å bearbeide det. Før eller siden må vi ta tak i livet vårt og kanskje tenke at det også kan være en kunnskap.
Dette kurset har som mål å inspirere oss til å snakke evnt holde foredrag om seksuelle overgrep/faen heller og det vi gjorde rundt 8. oktober. Etter kurset vil noen få begynne å holde foredrag gjennom faen heller. Andre interesserte kan også melde seg på, men det er fint hvis du har en plan om hva evnt ditt tema skal være. Kurset kan også brukes til personlig utvikling. Det er viktig at du har jobbet en stund med deg selv og at du er kommet til et punkt da du vil UT i verden igjen... Du må være tilknyttet senteret og være registrert som bruker der. Kurset foregår på dagtid. Kurset er gratis. For de som ønsker arrangerer vi en "eksamen" til slutt hvor et testpanel kommer å hører på.

Det er bindende påmelding til tlf 99 01 01 30/May Lise eller
[email protected].  Du må vite at du vil komme på alle samlingene.

 
KURSDAGER:
mandag     19. januar kl. 10.00 - 12.00.
mandag     26. januar kl. 10.00 - 12.00.
mandag      2. februar kl. 10.00 - 12.00.
mandag      9. februar kl. 10.00 - 12.00.
torsdag     19. februar kl. 10.00 - 12.00.
 
Kurset er mye basert på workshop og egeninnsats. Og det vil bli behov for å samarbeide i grupper gjerne etter 12 samme dag. Det blir kun kaffepause. Kurset foregår på SMi i Parkveien, hvor vi får lånt lokaler. Kurset er i regi av SSOI - stiftelsen mot seksuelle overgrep og incest. Kursleder er Tone Fonn fra Trondheim Kurs & Kompetansesenter as, hun har pedagogisk bakgrunn og er markedsøkonom. Hun har mange års erfaring og har holdt kurs for næringslivet, men også for aetat. Kurset er tilpasset brukerne på Smi. Turid Kavli, psykolog med spesiell kompetanse på seksuelle overgrep vil bli med på den første samlingen. Medhjelper på kurset er May Lise Hoel fra Faen heller.
 

"Terapi med traumer etter seksuelle overgrep"
Lukas Stiftelsen planlegger oppstart av et behandlingstilbud for personer med traumer etter seksuelle overgrep. Dette vil bli en del av et fremtidig spesialsykehus som planlegges etablert i Malvik. Hovedkonseptet for spesialsykehuset vil bli bygget på de samme prinsippene som Modum Bad og som Viken senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu planlegger å bygge opp.
Vi planlegger et spesialisert tilbud med høy kvalitet innen området, og som et ledd i dette arrangerer vi et 2 dagers kurs med en kapasitet innen fagområdet.

Ellert Nijenhuis er psykolog og professor ved Universitetet i Assen,
Nederland, og driver poliklinisk praksis. Han har forsket på somatoform dissosiasjon og traumets neurobiologi. Han har jobbet spesielt med dissosiative lidelser og har utviklet en teori om strukturell dissosiasjon. Kurset vil både omhandle det forskningsmessige og teoretiske grunnlaget, samtidig som det vil bli konkret gjennomgang av terapi med videoillustrasjoner.  Nijenhuis er en internasjonalt ledende kapasitet på traumepsykologi og en engasjerende foreleser og terapeut. Kurset foregår på engelsk

Dato:  7. og 8. juni 2004
Sted:  Vikhov ­ Lukas Stiftelsens hovedkontor på Vikhammer
Målgruppe for kurset; Fagpersoner som arbeider med denne problematikken.
Kurspris;  Kr 2.500,- (studenter  kr 1.900,-) som inkl. lunsj, kaffe, fruktfor begge dager. ­ kto 8601.05.51228
Påmeldingsfrist; 30.april  (Maks 80 deltakere)
Påmelding til Lukas Stiftelsen ved Edel Ingdal ­
[email protected] / tel 73973390

Detaljert program blir sendt den enkelte før kurset.

http://www.lukaskilden.no